The 2018 Butterfly Canadian Championships was held in Burnaby, BC at the Fortius Sports Center from July 3rd to July 8th, 2018. The Junior Championships took place from July 3rd to July 6, and The Senior Championships from July 6 to July 8, 2018.

JUNIOR EVENTS

BS13

1. Simeon Martin
2. David Mandelstam
3/4. Daniel Jiang
3/4. Charlie Dai

BS15

1. Edward Ly
2. Edison Huang
3/4. David Xu
3/4. Steve Y. Wang

BS18

1. Jeremy Hazin
2. Edward Ly
3/4: Terence Yeung
3/4: Jason Liu

GS13

1. Fiona J.Y. Nie
2. Crystal Liu
3/4: Alice Provencher
3/4: Esther Cai

GS15

1. Kelly Fei Zhao
2. Isabelle Xiong
3/4. Benita Zhou
3/4. Patrina Hui

GS18

1. Ivy Gui Hua Liao
2. Patrina Hui
3/4. Adina Maria Cuchirita
3/4. Benita Zhou

XD18

1. Jeremy Hazin / Ivy Gui Hua Liao
2. Terence Yeung /Joyce Xu
3/4. Edward Ly / Sophie Gauthier
3/4. Yu-Hau Chen / Kelly Fei Zhao

BD18

1. Jeremy Hazin / Alexander Bu
2.Edward Ly / Tommy Xu
3/4. Kenny Jiang / David Hong Lin
3/4. Austin Yimin Lin / Terence Yeung

GD18

1. Yu-Hsan Chen / Joyce Xu
2. Adina Maria Cuchirita / Mariana Ramirez
3/4. Emilia Cabrera Mallette / Sophie Gauthier
3/4. Isabelle Xiong / Benita Zhou

 

SENIOR EVENTS

Senior Men’s Team

Senior Women’s Team

MD

1. Jeremy Hazin / Bryan Ho
2. Edward Ly / Tommy Xu
3/4:  Jeremy Lau / Lester Lee
3/4:  Zexuan Wang / Peter Yau

WD

1. May Tong / Barbare Chui
2. Alicia Cote / Leisy Jimenez Medina
3/4:  Emilia Cabrera Mallette / Sophie Gauthier
3/4: Leanne Lee / Ivy Gui Hua Liao

MS

1. Jeremy Hazin
2. Mohammed Faris Qatan
3/4: Terence Yeung
3/4: Tommy Xu

MS21

1. Terence Yeung
2. Alexander Bu
3/4: Bryan Ho
3/4: Edison Huang

WS

1. May Tong
2. Patrina Hui
3/4: Alicia Cote
3/4: Cherry Zheng

WS21

1.  Ivy Gui Hua Liao
2. Patrina Hui
3/4: Alicia Cote
3/4: Yu-Hsan Chen

MSV40

1. Mazen Sanaoubar
2. Chandru Krishnan

MSV50

1. Shu Wing Yik
2. Osama Tadros

MSV60

1. Henry Poon
2. Hao Shui

WSV40-70

U1600

1. Jack Chang
2. Peng Ho Sieu
3/4: Ivy Bao
3/4: Ge Fan

U2000

1. Andy Chen
2. Hao Shui
3/4: Osama Tadros
3/4: Vincent Liu

U2400

1. David Xu
2. Shu Wing Yik

U2800