MEN

 1. Wang, Eugene
 2. Chen, Hongtao
 3. Ly, Edward
 4. Yeung, Terence

WOMEN:

 1. Zhang, Mo
 2. Wu, Siqian
 3. Fu, Ching Nam
 4. Tong, May

U 13 GIRLS:

 1. Xu, Jessie
 2. Liu Emily
 3. Pan, Ivy
 4. Magni, Clara

U 13 Boys:

 1. Guo, Horan
 2. Ho, Matthew
 3. Zhang, Frederick
 4. Abouelkheir, Eyad

U 15 GIRLS:

 1. Xu, Jessie
 2. Liu, Crystal
 3. Liu, Emily
 4. Pan, Judy

U 15 BOYS:

 1. Ye, Zelin
 2. Guo, Kevin
 3. Mandelstam, David
 4. Jutras-Vigneault, Laurent

U 19 GIRLS:

 1. Nie Fiona J.Y
 2. Fu, Ching Nam
 3. Gauthier, Sophie
 4. Morin, Katherine

U 19 BOYS:

 1. Ly, Edward
 2. Huang, Edison
 3. Ji, Max J.L
 4. Martin, Simeon