Canada Winter Games 2019 Ontario Team

The Ontario team for Canada Winter Games 2019:

Boys Team: Alexander Bu, Sam Orend and David Xu
Girls Team: Jin Wu, Yu-Hsan Chen and Ann Shiao

Coach: Enlong Wang
Manager: Grace Zhang

Read More